Hội thảo ASEAN - Ấn Độ về kinh tế biển xanh

Các đại biểu trao đổi nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc kinh tế biển xanh trong đó có đánh giá tình hình thực tiễn, hợp tác trong khai thác cảng,...

asean window