Bức chân dung mẹ con dân tộc H'Mông đạt giải quốc tế