Thủ tướng Campuchia chỉ trích phát ngôn của ông Lý Hiển Long