Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp thực hiện dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa