Người Việt bốn phương: Việt Nam hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân ở Campuchia