Việt Nam đăng cai diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN lần thứ 6
01:09 10/12/2018
Ngày 5 đến ngày 9-12-2017, Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên ASEAN lần 6 với chủ đề: “Cam kết và hành động hướng tới một cộng đồng ASEAN thịnh vượng’’ sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ.

Diễn đoàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN năm 2016

Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN lần thứ 6 và Cuộc họp Mạng lưới AUN về Công tác sinh viên lần thứ hai năm 2017 là hoạt động do AUN phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức theo hình thức đăng cai luân phiên.

Năm 2017, Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ từ ngày 5 đến 9-12-2017, với chủ đề: “Cam kết và hành động hướng tới một cộng đồng ASEAN thịnh vượng”.

Đây là một trong những hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa để sinh viên Việt Nam mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với sinh viên các nước Đông Nam Á.

Đoàn Việt Nam tham gia Diễn đàn năm nay là Thủ lĩnh các tổ chức sinh viên (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên) có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.
Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (The ASEAN University Network - AUN) được thành lập năm 1995. Trụ sở Ban Thư ký Điều hành đặt tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). Hiện nay đã có 32 trường Đại học trong nội Khối ASEAN tham gia tổ chức này.

Việt Nam có 03 trường đại học là thành viên của AUN gồm: ĐHQGHN (gia nhập năm 1999), ĐHQG TP.HCM (gia nhập năm 1999) và Trường ĐH Cần Thơ (gia nhập năm 2013).