ACWC VIỆT NAM: GÓP PHẦN “THÚC ĐẨY HÒA NHẬP BỀN VỮNG CỦA CỘNG ĐỒNG ASEAN THÔNG QUA VIỆC ĐẢM BẢO ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM ASEAN”
01:42 10/12/2018
Ngày 6 tháng 11 năm 2017, tại khách sạn Royal Lotus Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Cao ủy Liên Hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) tổ chức Hội thảo chuẩn bị cho dự án “Thúc đẩy hòa nhập bền vững của Cộng đồng ASEAN thông qua việc đảm bảo địa vị pháp lý của phụ nữ và trẻ em ASEAN”.

Các đại diện ACWC đến từ các nước thành viên ASEAN

Đây là một hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ Kế hoạch công tác của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) giai đoạn 2016-2020 mà ACWC Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện. Dự án tiếp nối những kết quả và thành công của hoạt động “Tăng cường năng lực của ACWC trong việc thực hiện có hiệu quả các Kết luận cuối cùng của Ủy ban CEDAW và Ủy ban CRC nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN” mà ACWC Việt Nam đã phối hợp với UNHCR thực hiện trong giai đoạn vừa qua.

Đoàn Việt Nam tham dự hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của đại diện ACWC đến từ các nước thành viên ASEAN, các đầu mối nghiên cứu cấp quốc gia, các đại diện và chuyên gia quốc tế của các tổ chức như UNHCR, UNESCAP, các đại biểu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các đại biểu của các Bộ, ngành có liên quan bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao.

Tại Hội thảo, đại diện các nước chia sẻ việc thực hiện pháp luật quốc gia và đánh giá việc thúc đẩy thực hiện quyền có quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em tại nước mình; cùng nhau xem xét hệ thống luật pháp về quốc tịch của các nước. Trên cơ sở đó, đề xuất thực hiện một nghiên cứu về hòa nhập, phát triển bền vững và xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua mở rộng phạm vi đăng ký hộ tịch và tiếp cận giấy tờ tùy thân, phòng chống tình trạng không có quốc tịch và hiện thực quyền quốc tịch của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. 

Toàn cảnh hội thảo

Có thể thấy rằng, công nhận danh tính hợp pháp thông qua đăng ký khai sinh, cấp giấy tờ và thiết lập quốc tịch là các biện pháp quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa nhập và hạnh phúc của tất cả phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Qua đó, đóng góp cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của Cộng đồng.

Trong ngày mai, 7/11/2017, các đại biểu sẽ thảo luận về dự thảo đề cương báo cáo khu vực và bảng câu hỏi khảo sát cho việc thực hiện nghiên cứu cũng như các bước tiếp theo để hoàn thiện báo cáo quốc gia và khu vực trong thời gian tới./.


Vụ Hợp tác quốc tế, 
Bộ LĐTBXH