Đẩy mạnh các hoạt động thực tế bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN
10:27 05/12/2019
Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 năm 2019, tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC). Cuộc họp do Ban Thư ký ASEAN tổ chức với sự tham dự đầy đủ của các đại diện về quyền phụ nữ và quyền trẻ em đến từ các nước thành viên ASEAN.

Cuộc họp tập trung vào các nội dung chính bao gồm: thảo luận những hoạt động tiếp theo kể từ sau Cuộc họp ACWC lần thứ 17 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam; thống nhất về nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch ACWC; cơ chế vận hành và sử dụng Quỹ ACWC; và tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các dự án trong khuôn khổ của Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo và các thành viên của Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN

Cuộc họp ghi nhận nhiều nỗ lực của ACWC trong năm 2018 trong việc tiếp tục thúc đẩy thực hiện RPA-EVAW thông qua những hoạt động quan trọng bao gồm: Đối thoại Chính sách ASEAN – EU về Bình đẳng giới và Tăng cường quyền năng cho Phụ nữ và Trẻ em gái: Thực hiện Mục tiêu bền vững số 5 được tổ chức vào ngày 22/10/2018 tại Hà Nội, Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Lồng ghép giới trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được tổ chức từ ngày 10-12/12/2018 tại Phi-líp-pin; nỗ lực thúc đẩy hoạt động của ASEAN bên lề Chương trình họp lần thứ 63 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ được tổ chức từ ngày 11-12/3/2019 tại New York, Mỹ; tiếp tục thúc đẩy thực hiện các khuyến nghị của Tuyên bố chung về Thúc đẩy Phụ nữ, hòa bình và an ninh trong ASEAN đã được Cấp cao ASEAN lần thứ 31 thông qua vào tháng 11/2017 tại Ma-ni-la.

Cuộc họp ghi nhận những tiến bộ đáng kể của ACWC trong việc thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em ASEAN (PRA-EVAC), điển hình là hoạt động đánh giá giữa kỳ việc thực hiện RPA-EVAC do các nước thành viên phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) thực hiện; nỗ lực xây dựng dự thảo Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ Trẻ em khỏi các hình thức xâm hại và lạm dụng trên mạng trong ASEAN. Đây là văn kiện do Thái Lan đề xuất và dự kiến sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển ASEAN (AMMSWD) và trình lên Cấp cao ASEAN thông qua vào cuối năm nay; và sáng kiến tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền trẻ em (CRC).

Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, ACWC cũng thể hiện sự tích cực của mình trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên ngành có liên quan trong ASEAN thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác như: phòng chống mua bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường an sinh xã hội trong đó tập trung vào an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy giải quyết các vấn đề của phụ nữ và trẻ em khuyết tật cũng như những người khuyết tật là nạn nhân bị mua bán và bạo lực; và tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên ngành có liên quan trong thúc đẩy thực hiện Tuyên bố ASEAN về Văn hóa phòng ngừa cũng như thực hiện Chương trình nghị sự thực hiện Tuyên bố.

Cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN

Trong khuôn khổ Cuộc họp ACWC lần thứ 18 cũng đã diễn ra phiên họp mở với các Đối tác đối thoại bao gồm Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UN Women) và UNICEF nhằm chia sẻ về các hoạt động và ưu tiên hợp tác giữa hai bên trong năm 2019.

Cuộc họp ACWC lần thứ 18 đã diễn ra hiệu quả, tích cực và đạt được đồng thuận cao. Đoàn Việt Nam tham gia tích cực vào các phiên thảo luận của cuộc họp, các hoạt động bên lề và được các nước cũng như đối tác đánh giá cao. Tại Cuộc họp, Việt Nam tiếp tục cập nhật tiến độ thực hiện Dự án Thúc đẩy hòa nhập bền vững của Cộng đồng ASEAN thông qua việc đảm bảo địa vị pháp lý của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN do UNHCR tài trợ trong giai đoạn 2017-2019. Trên cơ sở thành công của Hội nghị khu vực được tổ chức vào tháng 11/2018 tại Đà Lạt, Việt Nam với sự tham gia  toàn diện của 10/10 thành viên, Việt Nam đề nghị các nước nghiên cứu và cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo nghiên cứu khu vực để tổng hợp và kịp hoàn thiện cho Lễ ra mắt báo cáo dự kiến sẽ được Việt Nam phối hợp với UNHCR tổ chức vào cuối năm nay.

Trong khuôn khổ Cuộc họp đã diễn ra Hội thảo về Tầm nhìn và Kế hoạch của ACWC nhằm thảo luận về những lĩnh vực chủ đề và ưu tiên của ACWC trong 5 năm tới, là tiền để chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025 và Diễn đàn về Chấm dứt Tảo hôn: các quan điểm của ASEAN thảo luận về các chiến lược và biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng ép buộc kết hôn sớm ở trẻ em gái trong khu vực.

Cuộc họp ACWC lần thứ 19 và Cuộc họp tham vấn giữa ACWC và ACW lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Brunei Darusalam vào tháng 10/2019.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội