Diễn đàn khu vực ASEAN về Chấm dứt tình trạng Tảo hôn, ép buộc kết hôn sớm ở trẻ em.
10:26 05/12/2019
Ngày 6 tháng 3 năm 2019, trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC), Diễn đàn khu vực ASEAN về Chấm dứt tình trạng Tảo hôn, ép buộc kết hôn sớm ở trẻ em đã diễn ra tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Gia-các-ta, In-đô-nê-xia. Diễn đàn do Ban Thư ký ASEAN chủ trì, phối hợp với một số tổ chức quốc tế có liên quan như UNICEF, UNFPA, Plan International tổ chức.

Diễn đàn có sự tham gia của các đại diện về quyền phụ nữ và quyền trẻ em tại ACWC đến từ 10 nước ASEAN, đại diện các kênh chuyên ngành có liên quan trong ASEAN bao gồm phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD), giáo dục (SOMED), y tế (SOMHD), thanh niên (SOMY) và đại diện các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNFPA, Plan International, UN Women.


Lãnh đạo và thành viên của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề bao gồm: tình trạng kết hôn sớm, bị ép buộc kết hôn sớm ở trẻ em trong ASEAN và các vấn đề liên quan như sức khỏe sinh sản, bạo lực; nguyên nhân và những hậu quả của tình trạng này; xác định những khoảng trống và rào cản, bài học kinh nghiệm cũng như những khó khăn cần giải quyết ở cấp quốc gia và khu vực.

Cuối cùng, trên cơ sở các kết quả thảo luận, các đại biểu đã cùng nhau đề xuất nhiều sáng kiến về xây dựng các chiến lược, biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng kết hôn sớm, bị ép buộc kết hôn sớm ở trẻ em, đồng thời xác định khả năng hợp tác giữa ACWC với các kênh chuyên ngành liên quan trong ASEAN cũng như các tổ chức đối tác trong việc giải quyết vấn đề này./.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội