KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THAM GIA CỦA VIỆT NAM
02:15 26/05/2020
Tải về ở đây: KHTT ASCC 2025 va Dinh huong tham gia cua Viet Nam.docx