Người từng trò chuyện khởi nghiệp với Cựu Tổng thống Obama và tham vọng tỷ đô