Tốt nghiệp ĐH loại giỏi được tuyển thẳng vào công chức phường