'Thành lập hội “Những người yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Đức”