Người Việt bốn phương: Vietinbank cam kết đầu tư dài hạn tại Lào