Việt Nam trao Công hàm tới Singapore về phát ngôn của ông Lý Hiển Long