Khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - New Zealand
01:20 29/05/2020
Ngày 3 tháng 7 năm 2018 tại JAKARTA - Indonesia, ASEAN và New Zealand tái khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác với tư cách là đối tác chiến lược tại Hội nghị hợp tác chung ASEAN - New Zealand lần thứ 6 (JCC) được tổ chức tại Ban thư ký ASEAN vào ngày 2/7/2018.


ASEAN, New Zealand tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Trong cuộc họp, hai bên đã xem xét việc thực hiện Kế hoạch hành động để thực hiện Tuyên bố chung cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-New Zealand (2016-2020) và nhấn mạnh tiến độ thực hiện trong cả ba trụ cột Cộng đồng ASEAN, cũng như trong các lĩnh vực kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua Sáng kiến ​​hội nhập ASEAN.

New Zealand khẳng định cam kết của mình trong việc hỗ trợ các nỗ lực xây dựng ASEAN và Cộng đồng thông qua hai chiến lược chính: Chiến lược nhân dân và Chiến lược thịnh vượng, vì nó cam kết kết nối mọi người mạnh mẽ hơn và hỗ trợ phát triển kinh tế của khu vực. Hướng tới mục tiêu này, hai bên mong muốn kết luận của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và đánh giá tổng quát giai đoạn hai của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), cũng như ASEAN-New Zealand Thỏa thuận dịch vụ hàng không.

Cả hai bên cũng trao đổi quan điểm về định hướng tương lai của quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand. Trong thời gian tới, cả hai khu vực đã đồng ý xem xét tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung như phụ nữ, hòa bình và an ninh; tội phạm xuyên quốc gia bao gồm chống khủng bố và an ninh mạng; doanh nghiệp nhỏ, vừa; thanh niên, giáo dục và đào tạo nghề; khí hậu thay đổi; quản lý rủi ro thiên tai; phát triển bền vững; sức khỏe và lão hóa tích cực; bảo tồn di sản sinh vật; và kết nối.

Cuộc họp được đồng chủ trì bởi Đại diện thường trực của Indonesia cho ASEAN Ade Padmo Sarwono và Đại sứ New Zealand đến ASEAN Pam Dunn, và tham dự của các thành viên của Ủy ban đại diện thường trực ASEAN và đại diện của họ cũng như Ban thư ký ASEAN.

***

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội