Hội nghị thực hiện Đề án 161 và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN
03:13 26/05/2020
Ngày 26/4/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thực hiện Đề án 161 và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN.

Đây là Hội nghị đầu tiên cho khu vực phía Bắc trong chuỗi 03 Hội nghị về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức trên phạm vi toàn quốc.


Lãnh đạo và các đơn vị liên quan có mặt tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự và trình bày của Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan đến từ Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam; Lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan đến từ 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Lai Châu đến Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn báo chí.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết sau hơn 03 năm triển khai, kết quả đánh giá sơ kết thực hiện Đề án 161 cho thấy sự chủ động và cam kết của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trên nhiều phương diện. Đề án đã thành công trong việc lồng ghép tổng thể nội dung ở tất cả các cấp quản lý chương trình, kế hoạch và được thực hiện toàn diện, sâu và rộng đến tất cả các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Tuy nhiên, đánh giá cũng cho thấy vẫn còn có một số khoảng trống như vấn đề truyền thông, nâng cao năng lực và nhận thức của các cán bộ, nhân dân về ASEAN nói chung và về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng; sự quan tâm của các Bộ, ngành, địa phương còn chưa đúng mức; kế hoch trin khai Đề án t Trung ương đến địa phương b chậm so với dự kiến; cơ chế phối hợp thực hiện còn chưa chặt chẽ ở cấp địa phương và giữa địa phương với các Bộ, ngành; còn thiếu hoặc có rất ít nguồn lực riêng biệt đảm bảo cho việc thực hiện Đề án.


Các lãnh đạo tham gia đóng góp ý kiến.

Tại Hội nghị, ngoài việc chia sẻ và thảo luận về các kết quả đánh giá thực hiện Đề án 161, các đại biểu còn được nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng; có thêm nhiều kiến thức bổ ích về các chủ đề quan trọng như lịch sử của việc Việt Nam gia nhập ASEAN và lợi ích ASEAN mang lại, đặc biệt là Chính trị - An ninh; những lợi ích về thương mại và đầu tư của ASEAN đối với Việt Nam; ý nghĩa của Đề án 161 và sự kết nối của Đề án trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam…Hội nghị cũng là cơ hội để các Bộ, ngành trực thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam chia sẻ về những ưu tiên trong Kế hoạch công tác khu vực của Cơ quan chuyên ngành, lợi ích đối với Việt Nam và những thách thức trong việc thực hiện. Các đại biểu cũng đã được Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 theo Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  


Quang cảnh tại Hội nghị.

Hội nghị diễn ra thực sự bổ ích và sôi nổi với nhiều ý kiến và đề xuất được đưa ra, làm tiền đề cho sự phối hợp tốt hơn nữa trong việc thực hiện Đề án 161 cũng như các hoạt động hợp tác ASEAN của quốc gia./.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội