Hội nghị thực hiện Đề án 161 và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN khu vực phía Nam
02:34 29/05/2020
Tiếp theo thành công của Hội nghị khu vực miền Bắc trong chuỗi 03 Hội nghị về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 (gọi tắt là Đề án 161) theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thực hiện Đề án 161 và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị có sự tham dự và trình bày của Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam; Ngài Vongthep Arthakai Valvatee, nguyên Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội; đại diện Bộ Nội Vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan đến từ 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau và các cơ quan thông tấn báo chí.


Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà và các diễn giả tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự chủ động và cam kết của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trên nhiều phương diện. Có thể nói,
Đề án đã thành công trong việc lồng ghép tổng thể nội dung ở tất cả các cấp quản lý chương trình, kế hoạch và được thực hiện toàn diện, sâu và rộng đến tất cả các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Mặc dù vậy, sau hơn 03 năm triển khai, đánh giá cũng cho thấy vẫn còn có một số khoảng trống như vấn đề truyền thông, nâng cao năng lực và nhận thức của các cán bộ, nhân dân về ASEAN nói chung và về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng; sự quan tâm của các Bộ, ngành, địa phương còn chưa đúng mức; kế hoch trin khai Đề án t Trung ương đến địa phương b chậm so với dự kiến; cơ chế phối hợp thực hiện còn chưa chặt chẽ ở cấp địa phương và giữa địa phương với các Bộ, ngành; còn thiếu hoặc có rất ít nguồn lực riêng biệt đảm bảo cho việc thực hiện Đề án.


Thứ trưởng Bộ LDTBXH Nguyễn Thị Hà và các đại biểu.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Hội nghị đã có những chia sẻ và thảo luận sôi nổi về các kết quả đánh giá thực hiện Đề án 161. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nói riêng; có thêm nhiều kiến thức bổ ích về các chủ đề quan trọng như
lịch sử của việc Việt Nam gia nhập ASEAN và lợi ích ASEAN mang lại, đặc biệt là Chính trị - An ninh; những lợi ích mà CPTPP mang lại cho Việt Nam; Văn hóa phòng ngừa trong Cộng đồng ASEAN; ý nghĩa của Đề án 161 và sự kết nối của Đề án trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam…


Các diễn giả tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra thực sự bổ ích và sôi nổi với nhiều ý kiến và đề xuất được đưa ra, làm tiền đề cho sự phối hợp tốt hơn nữa trong việc thực hiện Đề án 161 cũng như các hoạt động hợp tác ASEAN của quốc gia./.