KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THAM GIA CỦA VIỆT NAM
08:48 19/07/2018
Tải về ở đây: KHTT ASCC 2025 va Dinh huong tham gia cua Viet Nam.docx